Portfolio > RABBIT HOLE

Zero (detail)
Zero (detail)
Oil on canvas
36 inches diameter
2017